Egyesületünk célja és feladata

 • Az Egyesület legfőbb célja a restitúció, azaz hogy a jogellenesen állami tulajdonba vett, államosított tulajdonok, vagyontárgyak az eredeti tulajdonos, illetve törvényes örökösei tulajdonába és birtokába visszakerüljenek.
  •Abban az esetben, ha a jogellenesen állami tulajdonba vett tulajdon, vagyontárgy időközben már megsemmisült, és ez okból nem visszaadható, akkor a kifosztott tulajdonosok, illetve törvényes örököseik reális, értékazonos kártalanítása a cél.
 •  Az Egyesület a magyarországi, Kárpát-medencei, illetve a világban szétszórt magyarságot képviseli, azokat, akiket tulajdonától megfosztottak. Ennek érdekében minden törvényes eszközt igénybe vesz, hogy új, igazságos, a fenti alapelvek szerinti restitúciós jogszabályok jöjjenek létre.
 •  Hasonlóképpen az életüktől- és szabadságuktól jogellenesen megfosztottak, illetve örököseik reális kártalanítását is célul tűzi ki az Egyesület.
 • Szükség esetén bírósághoz, nyilvánossághoz fordul bel- és külföldön egyaránt,
 • Felveszi a kapcsolatot minden olyan belföldi és külföldi szervezettel, melyek az egyesület céljainak megvalósíthatóságát segítik,
 • Nyilvánosság előtt képviseli a tagok érdekeit, felméri, feldolgozza és elemzi , valamint bemutatja azok kártérítési igényeit,
 • Tagjait ingyenes jogi tanácsadásban részesíti,
 • Anyagi alapjainak kiegészítése érdekében szükség szerint gazdasági tevékenység folytatása, alapítvány létrehozása,
 • Csak másodlagosan végezhet gazdasági és vállalkozási tevékenységet.
Tovább az eszköztárra