Egyesületünkről

Mint ez a Főoldalon is szerepel, a Kisemmizettek Érdekvédelmi Egyesülete civil szervezet. Megalakulásunk dátuma 1990. szeptember 3., mivel ezen a napon került elfogadásra szervezetünk Alapszabálya; majd a Fővárosi Bíróság 1990.11.19-i végzésével vette fel Egyesületünket a társadalmi szervezetek nyilvántartásába. Az Egyesület a mai működésében követi a jelenleg hatályos, a civil egyesületekre vonatkozó törvényi szabályozást, ezért sem pártszerű tevékenységet nem folytat, sem pártokhoz nem kötődik.

Azonban ehhez néhány megjegyezést, kiegészítést szükséges tenni:

A törvényi szabályozás csak most tartalmaz ilyen korlátozást, korábban ez nem volt; az Egyesület 1990-es megalapítása a Független Kisgazdapárt szervezetén belül történt meg, sőt e párt keretein belül működött folyamatosan mindaddig, amíg ezt a törvényi szabályozás nem tiltotta.

Az FKgP neve benne foglaltatott az Egyesület elnevezésében: “A FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT KERETEIN BELÜL MŰKÖDŐ KISEMMIZETTEK ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLETE”,

Az akkori egyesületi logóban , 1990-től középen az FKgP címere volt, ez most is látható, mai honlapunkon a cím mezőben,  mostani címer mellett.

Az Egyesület vezető tisztségviselőit is, tagságát is jórészt a Független Kisgazdapárt adta abban az időben. Ez az összetétel az idő során sokat nem változott.

Egyesületünk kisgazda örökségét és gyökereit természetesen vállalja és hirdeti.

Egyesületünknek az Alapszabályban meghatározott célja és feladata részletesen olvasható itt.

Egyesületünk nyilvántartási száma: 3062

Fővárosi Törvényszéken a nyilvántartási szám:  01-02-0003062

Egyesületünk nyilvántartásba vételéről szóló határozat : 6.Pk.63.819/2., Fővárosi Bíróság, Kelt 1990. 11. 19.

Adószámunk: 18283839-1-42

Az Egyesületünk részére az SZJA 1 %-a felajánlható. Ha így rendelkezne, kérjük a fenti adószámot írja be rendelkező Nyilatkozata megfelelő rovatába, ahol a civil szervezeteknek lehet az 1 %-ot felajánlani. Köszönjük.

Bankszámlaszámunk: 10101126-11957000-01003005

Nemzetközi bankszámlaszám, IBAN : HU36-10101126-11957000-01003005

Számlavezető bank: Budapest Bank, 1138 Budapest, Váci út 193.  (SWIFT/BIC kód: BUDAHUHB)

További információk ezen menü almenüpontjaiban találhatóak.

Tovább az eszköztárra