Jelentkezés egyesületi tagnak

Tisztelt Érdeklődő !

A Kisemmizettek Érdekvédelmi Egyesülete a tagjának személyes adatait a tagsági viszonnyal összefüggő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében a Egyesületi tagok közötti kapcsolattartás illetve a Egyesület működtetése céljából kezeli.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: Általános adatvédelmi rendelet/ GDPR ) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) kötelező érvénnyel meghatározza a személyes adatok kezelésének elveit (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, célhoz kötöttség, adattakarékosság, naprakészség illetve pontosság, korlátozott tárolhatóság, integritás és bizalmas jelleg, biztonság, elszámoltathatóság (Általános adatvédelmi rendelet 5. cikk (1)-(2) bekezdés; Info tv. 4. § (1)-(5) bekezdés).

Kérjük, hogy töltse le, olvassa el a Egyesületünk GDPR Nyilatkozat-át, majd a lenti Adatlapon nyilatkozzon arról, hogy hozzájárul adatainak Egyesület általi kezeléséhez.

Tovább az eszköztárra