Értesítések

Örök dicsőség a hősöknek !

Tisztelt Honfitársunk!

A Magyar Patrióták Közössége 2017. november 4-én szombaton 11 órai kezdettel a Dunakanyarban, Verőcén emlékezik meg Kristóf László egykori csendőr nyomozó törzsőrmesterről, akit Ságvári Endre illegális kommunista 1944-es letartóztatásában való részvétele miatt az 1956 utáni pártállami terror utolért és kivégeztetett. A máig ismeretlen helyen nyugvó Kristóf László emlékére szülőfalujában, a Vác melletti Verőce református temetőjében kopjafát állítunk. A megemlékezés istentisztelettel kezdődik 11 órakor a református templomban. Ezt követően a közeli temetőben felállítandó kopjafát megáldja Márkus Gábor lelkipásztor. Beszédet mond Dr. Zétényi Zsolt jogász. A megemlékezés Verőce Község Önkormányzatával és a Verőcei Református Gyülekezettel együttműködésben valósul meg.

1944-ben csendőr nyomozók a budai Nagy Béla-cukrászdában illegális kommunistákat igazoltattak, amikor a szélsőséges nézeteiről ismert Ságvári Endre az igazolványa helyett egy pisztolyt rántott elő aktatáskájából, és azonnal tüzelt. Kristóf Lászlót karján találta el, akit ezzel harcképtelenné tett. A fegyveres összetűzésben életét vesztette Pétervári János őrmester, valamint Cselényi Antal rendőrdetektív jogszerű fegyverhasználata következtében maga Ságvári is, akit a pártállam nagy kommunista mártírrá avatott. Noha Ságvári Endre ma terroristának minősülne, még mindig több településünkön utca vagy iskola viseli nevét, dacára a törvényi tiltásnak.

Kristóf László a háború után feleségével anyósához költözött Békés megyébe. Nyugalmát annak köszönhette, hogy tévedésből holtnak nyilvánították, mivel a háború alatt a kórháza bombatalálatot kapott. Az 1956-os forradalom harci cselekményeiben fegyveresen nem vett részt, csupán élelmiszert szállított a fővárosba. 1958-ban egy karhatalmista feljelentette.

Kristóf Lászlót a pártállam 1959. november 28-án koholt vád alapján felakasztotta – Ságvári miatt kellett meghalnia.

A jogi igazságtétel már megtörtént: a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 2006. március 6-án kelt ítéletével felmentette a háborús bűntett vádja alól, de Kristóf László továbbra is jeltelen sírban nyugszik. A Magyar Patrióták Közössége ezért tavaly elhatározta, hogy Kristóf László emlékére – aki a kötelességteljesítés mintaképe és a kádári megtorlás áldozata – kopjafát állít szülőfalujában, Verőce temetőjében.

A megemlékezés november 4-én szombaton 11 órakor kezdődik néhai Kristóf László hite szerint, református emlékistentisztelettel. Az istentiszteletet követően a templomból átvonulunk a közeli temetőbe, ahol Márkus Gábor lelkipásztor megáldja a kopjafát. Beszédet mond Dr. Zétényi Zsolt jogász, aki a 2006-os perújrafelvételi eljárás során a jogi képviseletet és a védelmet ellátta. Tavaly könyvet jelentetett meg Ártatlanul, jeltelen sírban címmel, amit egyesületünk 56-os megemlékezésén is bemutatott.

Bővebben: https://magyarpatriotak.hu/kristof-laszlo-kopjafa/

Mert Szegeden ez évben is megemlékezünk a Nemzeti Hadsereg megalakulásáról, amely nélkül „kurdok” lennénk, akiket szétosztottak 8 államba és ma nincs saját országuk!

Horthy nélkül ez történt volna a teljes magyarsággal!

Így

július 30-án déli 12 órától

várunk minden jó magyart a

Szeged-alsóváros temploma előtti Mátyás téren

a hagyományos emlékmenetre!

Honféltő szeretettel: BG

 

Tovább az eszköztárra