Jogszabályok

Történelmi alapdokumentumok:

 

Az Alaptörvény /Alkotmány/ Alapvetés fejezetének U) cikke, melyet 2013.04.01-én hatályba lépett Alaptörvény kiegészítés tartalmaz:
Az Alaptörvény /Alkotmány/ Alapvetés fejezetének U) cikke

Kommunista, fasiszta önkényuralmi törvények:

1600 / 1944. ME sz. nyilas rendelet “a zsidók vagyonának bejelentéséről és zár alá vételéről”
1830 / 1944. ME sz. nyilas rendelet “a zsidók zár alá vett műtárgyainak számbavételéről és megőrzéséről”
50.550 / 1944. KKM sz. nyilas rendelet “a zsidó kereskedők üzletéhez tartozó árukészletek és üzleti berendezések zár alá vételéről”
2650 / 1944. ME sz. nyilas rendelet “a zsidók vagyonával kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról”
1948: XIII. tc. “a bauxitbányászat és az alumíniumtermelés államosításáról”
1948: XXV. tc. “az egyes ipari vállalatok állami tulajdonba vételéről”
1948: XXVI. tc. “külföldön tartózkodó egyes személyeknek magyar állampolgárságuktól való megfosztása és vagyonuk elkobzása tárgyában”
10.010/1948: Korm. r. “a földbirtokreform végrehajtása során megváltott vagy elkobzott ingatlanokhoz tartozó mezőgazdasági ipari üzemek igénybevétele tárgyában”
1949. évi 20. tvr. “egyes ipari és közlekedési vállalatok állami tulajdonba vételéről”
1.310/1949. (II. 12.) Korm. r. “az ország területéről engedély nélkül eltávozott személyek bejelentése és visszahagyott vagyonuk kezelése tárgyában”
4091/1949. (VI. 16.) Korm. r. “a mezőgazdasági ingatlanok és azok felszerelésének felajánlásáról”
1950. évi 25. tvr. “a közforgalmú gyógyszertárak állami tulajdonba vételéről”
284/1950. (XII. 10.) MT r. “ipari munkások, bányászok és közlekedési alkalmazottak ingatlanainak az állam részére történő felajánlásáról”
94/1951. (IV. 17.) MT r. “a vagyonelkobzással kapcsolatos eljárás újabb szabályozásáról”
101/1951. (IV. 29.) MT r. “a lakásra alkalmas, de egyéb célra használt helyiségek bejelentéséről és átadásáról”, valamint ennek kiegészítéséről és módosításáról szóló 165/1951. (IX. 7.) MT r.

Kitelepítési törvények:

12.200/1947. Korm. r. “a magyarországi német lakosság Németországba áttelepítéséről szóló 12.330/1945. ME r., valamint az ezzel kapcsolatos egyéb rendeletek módosítása, kiegészítése és összefoglalása”
22.900/1948. FM r. “a magyarországi német lakosság Németországba áttelepítéséről szóló 12.200/1947. Korm. r. vagyonjogi rendelkezéseinek végrehajtásáról”
Valóságos kártalanítás, restitúció helyett névleges, fiktív, ún. “kárpótlási” törvények az 1990-es magyarországi változások után:
1991. évi XXV. törvény
Tényleges kárrendezési, restitúciós törvények a magyar történelemben:
I. Lipót 1687. évi decretuma a kárrendezésről, részlet (latin és magyar)
Az ún. “rendszerváltozás” során az egyetlen olyan törvényt Magyarországon, amely restitúciós elemet tartalmazott, Németh Miklós kormánya hozta 1990-ben, majd az Antall kormány igen gyorsan hatálytalanította, így gyakorlatilag végrehajthatatlan volt:
1990. évi IX. törvény – A földről szóló 1987. évi I. törvény és a termelőszövetkezetekről szóló 1967. évi III. törvény egyes rendelkezéseinek módosításáról


2000 utáni, vagyontárgyak és tulajdonosaik szelektív-diszkriminatív kezelésével, és a médiumok közlési korlátozása mellett hozott, részben restitúciós elemeket is tartalmazó jogszabály, mely információink szerint nemzetközi nyomásra született:
449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet
A közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről


DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 241/2012. (XI. 29.) számú ÖK. HATÁROZATA, ebben kivételezést alkalmazva visszaadják dr. Zlinszky János volt alkotmánybíró tulajdonába a tőlük /családjától/ a szokásos „államosítással” elvett Kúriát.
241/2012. (XI. 29.) számú ÖK. HATÁROZAT – DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


Dabas város honlapján is, bár elrejtve de fellelhető volt a határozat/kivonatosan/ a 2020.4.havi állapot szerint, de gyakran változik a helye, ide-oda teszik. A Határozat a lap alján van: itt olvasható .
Tovább az eszköztárra