Bevezető

Tudja-e Ön, hogy az ún. volt szocialista országok közül egyes-egyedül Magyarországon nem történt meg eddig a restitúció, azaz a vagyonvisszaadás itt Európában ? A magyar történelem eddigi legnagyobb kisemmizése zajlott az ún. ‘szocializmus’ égisze alatt. Az áldozatok száma óvatos, visszafogott becsléssel is legalább 6 millió magyar. Azért ennyi, mert a hivatalos adatok szerint 1.431.747 fő nyújtott be vagyoni kárpótlási, és további 914.860 fő személyi kárpótlási kérelmet itthon (2005-ös összesített adatok), de kisemmizettekké váltak a családtagok, örökösök is.

Ezért egy átlagos négytagú családot feltételezve becsülhető ezen 6 milliós szám.       1990 őszén alapított Egyesületünk ezeket az embereket, a kisemmizetteket képviseli, és célja az eddig jogtalanul elmaradt restitúció elérése Magyarországon.       A különféle félrevezető és hazug magyarázkodások, és agyonhallgatások után szeretnénk idevonatkozó alapvető tényeket tudatosítani a kisemmizettek millióival. A tulajdoni igények soha nem évülnek el. Tulajdont csak tulajdonostól lehet jogszerűen szerezni. Amennyiben egy vagyontárgy tulajdonváltozásainak sorában egy jogilag hibás elem van -az ún.   ‘szocializmus’ idején végzett államosítások ilyenek- akkor annak a vagyontárgynak a mai „tulajdonjoga” megkérdőjelezhető.

Meg kell említeni azt is, hogy alapvető gazdasági érvek szólnak egyértelműen a restitúció mellett, amit persze a környező, a kommunizmus alól felszabadult országok már mind felismertek. Magyarország gazdaságának fő jellemzői a tőkeszegénység és a rendkívüli sebezhetőség, ami egyértelműen összefüggésbe hozható a restitúció elmaradásával. Sokszázezer, közel egymillió mikrovállalkozás, kényszervállalkozás próbál életben maradni, gyakorlatilag tőke nélkül, nagyon egyenlőtlen esélyekkel.

Mivel ma ez egy agyonhallgatott, de alapvető jelentőségű igazságtételi, és társadalmi-gazdasági kérdés, a restitúció ügyét számos alkalommal megkíséreltük a „szabad véleménynyilvánítás” jegyében a sajtó útján is tudatosítani a közvéleménnyel. Nos, tisztelet a nagyon kevés kivételnek, a megkeresett újságírók szóbeli látszat támogatásuk után azt közölték, hogy nekik ugye el kell tartani családjukat, és ha erről merne valamelyikük írni, az állásvesztéssel jár ma Magyarországon. A mai katasztrofális foglalkoztatási helyzetben pedig ez jó eséllyel sokéves állástalanságot jelentene.

A restitúció elmaradásával, szándékos megakadályozásával Magyarország szembemegy a demokratikus alapértékekkel, és olyan demokratikus alapdokumentumokat vesz semmibe, mint az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, vagy a Római Egyezmény. Magyarországot ezen az úton az európai közösség országai közül nem követi senki.

Tovább az eszköztárra