Levelezés a Fidesz-Kdnp kormánnyal 2011 -2018.

Nyilvánosságra hozzuk a Fidesz-Kdnp kormánnyal folytatott levelezésünket, 2011 óta van ilyen levelezés.

Budapest, 2018.04.03.

2011.11.02-án „Ma is időszerű az igazságtétel” címmel Gulyás és Rétvári kormánypárti képviselők egymás közti üzenetváltással a Parlamentben azt a látszatot keltették, hogy foglalkoztatja őket, vagy a kormánypártot az elmaradt igazságtétel kérdése. Hogy valójában mennyire, azt az idő mára eldöntötte, mindenesetre az Elnökség akkor úgy döntött, beadványt kell megfogalmazni nekik, és természetesen mint eddig minden korábbi alkalommal, most is igazságos tulajdonrendezési, azaz restitúciós jogszabályok megalkotását kérjük.

Felkérés-2011-11-02

Ebből annyi lett, hogy sem Rétvári, sem Gulyás nem válaszolt semmit, de telefonon felhívták az elnököt, hogy a KIM-ben /Igazságügyminisztériumot hívták így/ lehetséges egy megbeszélés. A megbeszélésre elmentünk, előadtuk lényegében ugyanazt ami a levélben volt, kiegészítésekkel. Végighallgatták, aztán nem történt semmi.

Még egy emlékeztetőt is küldtünk 2012.01.31-én a megbeszélésekről,  ebben újra összefoglaltuk az álláspontunkat,

KISE-álláspont-KIM-tárgyalások-2012-01-31

erre sem történt semmi.

Több elnökségi tanácskozás, partner civil szervezetekkel való egyeztetés, valamint a Fidesz-kormány előtti beadványaink /akkor még más vezetése volt az Egyesületnek/  áttekintése után, az egyeztetések és megbeszélések eredményeként úgy döntöttünk, immáron 3 civil szervezet /KISE, Pofosz, és a Hortobágyi Deportáltak szervezete/ együtt küld beadványt megint a Fidesz-kormánynak.

Felkérés-minisztereInök-2014-02-27

Erre a levélre viszonylag gyorsan jött válasz, és azt is megjegyzendő, választási év volt éppen. A válasz itt lent olvasható, és látszólag igen kedvező számunkra:

kormány-válasza I-1-ME-1163-2 (2014.03.31)

Idézet a levélből:

“… A Kormány eddigi tevékenysége arra irányult, hogy a jogtalan vagyonszerzéseket feltárja, illetve megfelelő jogi környezetet teremtsen ahhoz, hogy ténylegesen alkalmazható restitúciós jogszabályok lépjenek hatályba, mindazonáltal ez a munka még közel sem zárult le.”

Itt tehát restitúciós jogszabályok hatályba léptetéséről, előtte a jogi környezet megteremtéséről volt szó. Mint a későbbi kormány-levelekből kiderült, a Fidesz-kormány később ennek a kijelentésnek az ellenkezőjét tette, vagyis ez a fenti a mondat 2014-ből valótlanság. Erről a kisemmizett mintegy 6 millió magyar embernek /számuk ennyire becsülhető a mai nap/ mindenképpen tudnia kell.

A kedvezőnek tűnő kormány-válaszra 2014.05.13-i beadványában válaszolt  a 3 civil szervezet,

Felkérés-minisztereInök-2014-05-13

mintegy “fellelkesülve” azt gondolván hogy a Fidesz-kormány komolyan gondolja amit a március 31-i levelében leírt, és tényleg tárgyalások indulnak restitúciós jogszabályok megalkotása tárgyában.

No tárgyalásból nem lett semmi. De újabb levél jött,

kormány-válasza I-1-ME-1163-8 (2014.06.23)

melyekben már megemlítésre került az U) cikke az Alkotmány/Alaptörvény-nek, s abból az a rész, mely szerint “új kárpótlási jogcím jogszabályban nem állapítható meg” . A megemlítéssel kapcsolatban határozott jogi álláspontot képviselt, és képviselnek ma is a civil egyesületek, nincs ezzel a tiltással semmi jogi probléma, mert mi nem kárpótlási jogcímet kérünk, sőt, a korábbi kárpótlási jogszabályok felszámolását is indokoltnak tartjuk, hanem egy ettől alapvetően különböző jogi fogalom, a restitúció, azaz a vagyon-visszaadás jogcíme alatt, az azt megvalósító jogszabály meghozatalát kérjük; ezt az új Alkotmány nem hogy nem tiltja, de meg sem említi. Ezt természetesen megírtuk újabb levelünkben.

Felkérés-minisztereInök-2015-02-10

A kormány augusztusi levelében újra megismétli, hogy összhang szükséges az Alkotmánnyal /szerintünk nincs akadály, erről már írtunk/ és közli hogy “restitúciós jogszabály megalkotásával kapcsolatos javaslatról még nem alakult ki egyeztethető kormányzati álláspont” ami kissé ködös megfogalmazás és inkább mellébeszélésnek tűnik:

kormány-válasza I-1-ME-706-7 (2015.08.31)

De erre újabb sürgető levelet írtunk, alakuljon már ki az az álláspont, az Alkotmányban nincs tiltás, csak restitúciós törvény megalkotási szándék kell.

Továbbá egy igen lényeges kérdést is megemlítettünk itt, az Alkotmány U) cikkében az “(1) bekezdésben szerepel az is, hogy összeegyeztethetetlen az 1990 előtti kommunista diktatúra és az utána létrehozott demokratikus berendezkedés. Ez azonban rögtön felveti annak kérdését, ha ez így van, márpedig így van, akkor hogyan lehetséges az, hogy jogfolytonosnak, legitimnek ismertük el a kommunista jogrendszert ? A korai ’90-es évek, a Sólyom László vezette alkotmánybírósága ugyanis pontosan ezt tette, és jóllehet e határozatokat hatályon kívül helyezték, de joghatásuk a mai napig tart, és sajnálatos módon a jogfolytonosság is a mai napig fennáll. “

Felkérés-minisztereInök-2015-11-18

Hosszú hallgatás következett a kormány részéről, mintha nem tudtak volna mit kezdeni azzal, hogy hoztak ugyan az alkotmány U) cikkében egy korlátozó rendelkezést, de az nem arra vonatkozik amit mi kérünk. Az illegitim kommunista jogrendszer jogfolytonos elismerése, mint mai napig hatályos állapot és emellett meg jogi képtelenség is, sem késztette válaszra a Fidesz-kormányt, szintén a mai napig.

Majd következett 2017 nyarán a nagyszerű bejelentés, itt vannak a Seuso-kincsek, és a kapcsolódó miniszterelnöki kijelentés, a “családi ezüstnek otthon a helye” , így igaz. Az egyesületünk ez okból újabb levél küldését látta indokoltnak, már azért is mivel a kormány korábbi beadványunkra nem válaszolt.

nyílt levél Orbán Viktornak 2017.07.hó

mint látható ez már nyílt levél volt, és elektronikusan került megküldésre, a kormány papír alapon válaszolt.

Miniszterelnökség-válasz-KTHÁT-856-2-2017

Jól látható, hogy ez, a jelen időpont szerint legutolsó, Fidesz-kormányzat által küldött levél már gyökeresen eltér a korábbiaktól, a korábban folyamatosan kilátásba helyezett, -egyes vélemények szerint csak ígérgetett- , restitúciós jogszabályokról történő tárgyalásról immáron egy szó nincs benne, a levél nem más, mint az eddig meghozott kárpótlási jogszabályok felemlegetése, és egy műkincsekről szóló jogszabály megemlítése.

Elnökségi ülés után válasz született a Fidesz-kormány legutolsó levelére, mely itt olvasható.

válasz a miniszterelnökségnek 2018.január

Az újabb elnökségi tanácskozás után az az álláspont alakult ki, hogy a Fidesz kormány jól láthatóan nem akar tárgyalni restitúciós törvények megalkotásáról, és bár lehetett a levelünkben “reményt kifejezni” , hogy tárgyalnak majd ilyen törvényről, a tények ennek ellenkezőjére utalnak.

 

 

 

 

Tovább az eszköztárra