Történeti áttekintés

Az 1989-90-es, magyarországi rendszerváltásnak elnevezett folyamat idején a pártok mellett valódi civil szervezetek, érdekképviseletek szerveződtek, kértek részt maguknak a közéletben.

Korábban, az állampárt éveiben nyilván elképzelhetetlen lett volna, hogy az 1956-os Forradalom veteránjai, a politikai foglyok és üldözöttek, a diktatúra kifosztottjai, megnyomorítottjai bármiféle hivatalosan bejegyzett tömörülést hozzanak létre, és érdekképviseleti tevékenységet nagy nyilvánosság előtt folytassanak. A helyzet persze nem változott meg egy csapásra, és nem ment zökkenőmentesen, hiszen a megalakuló új érdekképviseletek a kádár-korszakból megörökölt hatalmi elit jelentős érdekeit sértették. Különösen igaz ez azokra a szervezetekre, melyek a kisemmizettek, kifosztottak érdekeit vállalták fel.
Márpedig ebben az időben több ilyen civil szervezet alakult, tekintsük át ezeket.

Törvényes Tulajdonosok Szövetsége, /TTSZ/

Karmazsin László építész-tervező, Munkácsy díjas, alapította a Törvényes Tulajdonosok Szövetsége szervezetet, a Polgári Jogvédő Egyesületek Szövetségének tagjaként.

Szervezete szoros kapcsolatokat alakított ki a Független Kisgazdapárttal, a Szolidaritás Szakszervezeti Munkásszövetséggel /abban az időben, a 90-es években még a “Szoldaritás” nevet nem orozták el balliberális, posztkommunita körök, az akkori Munkásszövetség még valóban a lengyel hagyományokat követte/ , és következetesen harcolt a kisemmizettek jogaiért.

A szervezet TTSZ Híradó néven sajtókiadványt szerkeszt, és 1991. március 27-én nagygyűlést tart.

Számos írás jelent meg emellett közéleti lapokban, a teljesség igénye nélkül olyanokban, mint a 168 óra, Szent Korona, Kis Újság, stb., ezek közül jó néhány megtalálható a Dokumentumok, és a Sajtószemle oldalon.

A KISE-nek kezdetben nem volt kapcsolata a TTSZ-el, később azonban, a 90-es évek végére már igen. Mint ez nyilvánvaló, a két szervezet lényegében azonos célokat tűzött ki maga elé, az elmaradt magyarországi restitúciót kívánjuk elérni. S nem csak a célok azonosak, de személyi összefonódások is kialakultak: a KISE jelenlegi vezetéséből többen, – köztük a jelenlegi elnök is – korábban a TTSZ -ben vállalt szerepet.

Sajnos a TTSZ Karmazsin László halálával úgymond „inaktív” állapotba került, mert ő volt az aki életet adott e szervezetnek. De a KISE, amíg létezik, továbbviszi a TTSZ céljait, és szellemiségét, és nem engedi azt elhalványodni, elfeledni; ezért van ott a TTSZ két kézzel körbefogott kaptáros emblémája egyesületi honlapunk és a RESTITÚCIÓ honlapunk legelején.

Háztulajdonosok Országos Szövetsége, HOSZ

Sziklai Frigyes mérnök-tanár alapítja meg a Háztulajdonosok Országos Szövetsége szervezetet, mely a II. világháború előtt ugyanezen a néven működött szervezet jogutódjaként működik. A szervezet számos dokumentuma, levelezése szintén megtalálható honlapunkon.

Sziklait a „168 óra” elnevezésű balliberális, posztkommunista lap megpróbálta ellehetetleníteni, eljelentékteleníteni ; a dolog azonban visszájára sült el, a lapban megjelent írás, interjú országosan ismertté tette, és tagságunk erősödését, szerveződését is jórészt neki köszönhetjük. Nyilván nem ez volt az elvtársak szándéka, de ezt érték el vele. A szervezet számos tagja is mára egyesületünkben tevékenykedik.

A KISE alapítva 1990 őszén, az FKgP keretein belül

A KISE, a Kisemmizettek Érdekvédelmi Egyesülete,  1990. szeptember 3-án alakult, és a Fővárosi Bíróság 1990.11.19-én vette fel a társadalmi szervezetek nyilvántartásába.

Az Egyesületet, bár több más civil aktivista, kisgazda politikus is részt vett a megalakításban, azonban valójában dr. Tímár György ügyvéd úr, az FKgP frakcióvezető-helyettese és alelnöke hozta létre.

Ő volt tehát az,   aki meghatározó volt Egyesületünk megalapításában, majd kijelölte az alapokat, több jogi alapvetést tett, a hibás szerzésről, a jogrendszerek legitimitásról hogy a két legfontosabbat említsük,  pontosan azokat az alapokat jelölte ki, amelyek alapján szervezetünk a mai napig létezik, működik, és képviseli a kisemmizetteket.

Dr. Tímár ügyvéd úr emellett is rendkívül aktív volt és rendkívül sokat tett a restitúció ügyében, erejét és munkabírását nem kímélve; például több ezer kisemmizett jogi képviseletét látta el, teljesen ingyen. Kérlelhetetlen oppozíciója volt a sorozatban téves döntéseket hozó Alkotmánybíróságnak.

Egyesületünk indulását, a helységeket, az eszközöket kezdetben mind az FKgP biztosította, és nem csak Budapesten, de a párt vidéki szervezeteinél megindult a szerveződés, tagtoborzás.

Az 1990-es Alapszabály értelmében a KISE a Független Kisgazdapárt keretein belül, és támogatásával létrehozott civil szervezet, egyesület. Az Egyesület ekkori logója tartalmazza középen az FKgP címerét, és körfeliratában az Egyesület nevét:

Mint ismeretes, az 1990-es, a kádár korszak utáni első többpártrendszerű választáson az FKgP volt az egyetlen parlamentbe bejutott párt, mely a restitúció, akkori elnevezéssel reprivatizáció mellett kiállt, a többi párt ezt nem támogatta, sőt kifejezetten ellenezte. A KISE alapító tagjai között tehát kisgazda helyi és országos vezetők voltak, az Egyesület első elnöke /ügyvezető, az Egyesület képviselője/ pedig Somogyi Zoltán lett, mivel dr. Tímár ügyvéd úr őt jelölte ki erre a posztra.

Somogyi Zoltán egykori elnökünk egy meghatározó, sajtónyilvánosságot kapott, dr. Habsburg Ottóhoz intézett nyílt levele olvasható
itt, azaz honlapunk 1991 évi Sajtószemle rovatában .

Mint civil szervezet, ekkor csatlakoztunk a Magyarországi Polgári Jogvédő Egyesületek Szövetségéhez. Mint ismert, e Szövetség tagszervezetei részére az ún. “láncos” logót ajánlotta:

Ezen időszakban rendezvényeinket, összejöveteleinket az FKgP támogatásával és helységeiben tartjuk, előadói közt rendszeresen szerepelnek kisgazda vezetők. Ugyanez mondható el a az Igazságos Tulajdonrendezést ! 1993.március 16-17-i nemzetközi konferenciáról, melynek anyaga itt a honlapon is olvasható a Dokumentumok menüpontban.

1993-ban Somogyi Zoltán lemond, ezért új vezetőséget választunk. Az új elnök Ebneth Frigyes, aki 2011. októberéig a KISE elnöke.

Az 1993-ban választott elnökség további tisztségviselői:

Titkár:  dr.Röszler Giudóné
Tagok:  Kovács Miklós, Kutasi Pál, dr.Tímár György, dr.Pálossy László, Tóth József, dr.Sósmezey István, dr.Holtság József, dr.Kassay Lajos.
Felügyelőbizottsági elnök:  Szőcs Ádám
Felügyelőbizottsági tagok:  Szalay György, dr.Fontányi Sándor

Az összejövetelek, közgyűlések helyszíne a 2000-es évektől a Magyarok Háza, itt tartjuk legtöbb rendezvényünket, a konferenciákat is.

1999-2000 -ben “kárpótlási” Helyzetfelmérést végzünk, ennek során az ÉLET , SZABADSÁG és TULAJDON elvételét elszenvedett
honfitársaink számbavétele, adatlapok kitöltése és feldolgozása történik meg.
Számos rendezvényt tartunk, petíciót fogalmazunk meg. Ezek jelentős része honlapunkon szintén megtalálható. A jelentősebbek:
Az igazság napja  – Konferencia a Magyarok házában 2006. március 25., majd a 2007. évi „A benes-i dekrétummal kezdődött, TULAJDON és ELRABLÁS – JOG és IGAZSÁG” Konferencia 2007. október 13-án.
Az Egyesület céljait, jövőbeni elképzeléseit éppen ezen utolsó konferencia Zárónyilatkozata fogalmazza meg, mely innen a honlapunkról is letölthető.

A 2011. október 5-i Tisztújító Közgyűlésen új vezetőség került megválasztásra. Az új elnök Sarkadi Károly (e-mail címe a névre kattintva). Az Elnökség további tagjai: Németh Árpádné, dr.Galla János, dr.Kassay Lajos, Kovács Miklós, dr.Szathmáry Géza. E Közgyűlés a korábbi elnököt, Ebneth Frigyest örökös tiszteletbeli elnökké választotta.

A 2016.május 9-i Közgyűlésen a megváltozott törvényi szabályozás okán az Elnökség létszáma 3 főre csökkent. Az elnök személye nem változott. Az Elnökég további 2 tagja: Németh Árpádné, dr.Galla János.

A magyar közélet, a kihívások és a változások Egyesületünket is folyamatosan kihívások elé állítja. Figyelemmel kísérjük a történéseket, mind bel- mind külföldön egyaránt. Az aktuális feladatokról folyamatosan hírt adunk.

A 2021.10. 12-i Közgyűlésünkön új, pontosabban részben új vezetés kapott bizalmat.

Sarkadi Károly elnök személye változatlan, de új a két elnökségi tag, dr. Guba Ferenc, és Tamás János. Régi aktivista mindkét új elnökségi tag, akik már eddig is sokat tettek civil mozgalmunk érdekében.

Tovább az eszköztárra