Tájékoztató Egyesületünkről

 

Mint ez a Főoldalon is szerepel, a Kisemmizettek Érdekvédelmi Egyesülete civil szervezet. Megalakulásunk dátuma 1990. szeptember 3., mivel ezen a napon került elfogadásra szervezetünk Alapszabálya; majd a Fővárosi Bíróság 1990.11.19-i végzésével vette fel Egyesületünket a társadalmi szervezetek nyilvántartásába.

 

Az Egyesület a mai működésében követi a jelenleg hatályos, a civil egyesületekre vonatkozó törvényi szabályozást, ezért sem pártszerű tevékenységet nem folytat, sem pártokhoz nem kötődik. Azonban ehhez néhány megjegyezést, kiegészítést szükséges tenni:

 

A törvényi szabályozás csak most tartalmaz ilyen korlátozást, korábban ez nem volt; ezért az Egyesület 1990-es megalapítását a Független Kisgazdapárt támogatta, sőt e párt keretein belül működött folyamatosan mindaddig amíg ezt a törvényi szabályozás nem tiltotta,

 

Az FKgP neve benne foglaltatott az Egyesület elnevezésében: "A FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT KERETEIN BELÜL MŰKÖDŐ KISEMMIZETTEK ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLETE",

 

Az akkori egyesületi logóban középen az FKgP címere volt

Az Egyesület vezető tisztségviselőit is, tagságát is jórészt ez a párt adta abban az időben. Ez az összetétel az idő során sokat nem változott.

 

Egyesületünk kisgazda örökségét és gyökereit természetesen vállalja és hirdeti.

 

Egyesületünknek az Alapszabályban meghatározott célja és feladata részletesen olvasható itt.

 

Egyesületünk nyilvántartási száma: 3062

 

Egyesületünk nyilvántartásba vételéről szóló határozat : 6.Pk.63.819/2., Fővárosi Bíróság, Kelt 1990. 11. 19.

 

Adószámunk: 18283839-1-42

 

Bankszámlaszámunk: 10101126-11957000-01003005

 

Nemzetközi bankszámlaszám, IBAN : HU36-10101126-11957000-01003005

 

Számlavezető bank: Budapest Bank, 1138 Budapest, Váci út 193. (SWIFT/BIC kód: BUDAHUHB)

 

További információk ezen menü almenüpontjaiban találhatóak.