Egyesületünknek az Alapszabályban meghatározott célja és feladata:
 

Az Egyesület legfőbb célja a restitúció, azaz hogy a jogellenesen állami tulajdonba vett, államosított tulajdonok, vagyontárgyak az eredeti tulajdonos, illetve törvényes örökösei tulajdonába és birtokába visszakerüljenek.

 

Abban az esetben, ha a jogellenesen állami tulajdonba vett tulajdon, vagyontárgy időközben már megsemmisült, és ez okból nem visszaadható, akkor a kifosztott tulajdonosok, illetve törvényes örököseik reális, értékazonos kártalanítása a cél.

 

Az Egyesület a magyarországi, Kárpát-medencei, illetve a világban szétszórt magyarságot képviseli, azokat, akiket tulajdonától megfosztottak. Ennek érdekében minden törvényes eszközt igénybe vesz, hogy új, igazságos, a fenti alapelvek szerinti restitúciós jogszabályok jöjjenek létre.

 

Hasonlóképpen az életüktől- és szabadságuktól jogellenesen megfosztottak, illetve örököseik reális kártalanítását is célul tűzi ki az Egyesület.

Szükség esetén bírósághoz, nyilvánossághoz fordul bel- és külföldön egyaránt, felveszi a kapcsolatot minden olyan belföldi és külföldi szervezettel, melyek az egyesület céljainak megvalósíthatóságát segítik,

nyilvánosság előtt képviseli a tagok érdekeit, felméri, feldolgozza és elemzi , valamint bemutatja azok kártérítési igényeit, tagjait ingyenes jogi tanácsadásban részesíti, anyagi alapjainak kiegészítése érdekében szükség szerint gazdasági tevékenység folytatása, alapítvány létrehozása.

 

Csak másodlagosan végezhet gazdasági és vállalkozási tevékenységet.