Admin  2023.04.16.

 

Aktivistánk, Halmy Péter írja:

 

 

- Újra megjelent az ún. nevesítetlen földekről szóló lista. Kellene a magyar változata,mert itt csak szlovákul van meg.

 

A szlovák kormány -úgy néz ki -megtalálta annak a jogi útját, hogy tudja bekebelezni ezeket a földeket.

Annak idején azzal a fenntartással is éltem, hogy elvileg és jogilag nevesítetlen lehet egy épület is. Ezek szerint arról is kellene egy lista, de ilyen nincs.

 

- PS.: Az érintettek intézkedjenek, mert lehet, hogy ez az utolsó lehetőség !

 

Nyugodtan lehet segítséget kérni ettől a magyar nyelvű újságtól, biztos segítenek.

 

Halmy Péter

/elérhetőség az Egyesületünknél/

 

https://ma7.sk/aktualis/nevesitetlen-foldek-keresgeljen-tobb-szazezer-telek-kozott-hatha-megtalalja-jogos?utm_source=ListaMester&utm_medium=email&utm_date=2023-04-16&utm_content=%22Neves%C3%ADtetlen%22%20f%C3%B6ldek%3A%20Keresg%C3%A9ljen%20t%C3%B6bb%20sz%C3%A1zezer%20telek%20k%C3%B6z%C3%B6tt%2C%20h%C3%A1tha%20megtal%C3%A1lja%20jogos%20%C3%B6r%C3%B6ks%C3%A9g%C3%A9t&fbclid=IwAR3Z_5HptRfFfyf923HmnOObhcQHwaqs6XrY3JQII2d2s21TEmgUxz8q6RA