Jelentkezés egyesületi tagnak
A KISE-nek tagja lehet minden magyar, vagy külföldi állampolgár, aki az Egyesület restitúciós, magyarul vagyonvisszaadási céljait elfogadja, és támogatja, és a lent felsoroltaknak is megfelel. Amennyiben tehát felvételét kéri Egyesületünkbe, az itt letölthető Tagfelvételi Adatlapot töltse ki és küldje el.

 

A tagfelvétel menete: a jelöltet az Egyesület Elnöksége a kapott adatok alapján megismeri, megvizsgálja, elbeszélget vele. Ezután történik ill. történhet az ajánlás, vagyis az Elnökség a tagjelöltet a soronkövetkező Közgyűlésen tagnak ajánlja, ha nincs kizáró ok, majd végül a felvételről az Egyesület Közgyűlése dönt. Erre a Közgyűlésre tagjelöltek meghívást kapnak.

 

Kizáró ok, több is van, de az egyik leglényegesebb, aki az Egyesületbe tagnak jelentkezik, nem lehet sem szélsőbal- sem szélsőjobb szervezet, tömörülés, párt tagja. Ez érvényes arra a helyzetre is, ha korábban volt ilyen szerveződés tagja, akkor sem lehetséges a felvétel.

Ha ilyen nézeteket hirdet, ilyen megnyilvánulásai vannak, akkor sem.

Természetesen ha nem támogatja kifejezetten az Egyesület restitúciós, vagyonvisszaadási céljait, akkor sem látjuk értelmét a felvételnek.

 


A Tagfelvételi Adatlap innen tölthető le:  Tagfelvételi adatlap.pdf


Az Adatlapot töltse le, töltse ki, és kinyomtatva írja alá, majd beszkennelve, vagy lefényképezve, csatolmányként küldje el a Kapcsolat oldalon szereplő valamelyik e-mail címünkre.

 

Lehetséges természetesen a postai úton, papíralapon is megküldeni postacímünkre, a postacím szintén a Kapcsolat oldalon látható.

 

Ez utóbbi esetben, azaz postai úton történő megküldés esetén nem szükséges e-mail címet megadni, de más esetben kérjük azt is.

 

A tagjelölt személyes adatai az Egyesületünk nyilvántartásában a vonatkozó előírások szerinti védelmet kapják. Az Európai Parlament és a Tanács általános adatvédelmi rendelkezéseit követjük, a személyes adatok kezelésének elveinek (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, célhoz kötöttség, adattakarékosság, naprakészség illetve pontosság, korlátozott tárolhatóság, integritás és bizalmas jelleg, biztonság, elszámoltathatóság figyelembevételével.